استخدام در شرکت نگارخودرو
انتخاب شغل
توجه: برای انتخاب چند شغل روی دکمه "+ اضافه کردن" کلیک نمایید تا شغل‌های مورد نظر زیر لیست شوند.
اطلاعات شخصی
اطلاعات تماس
مشخصات شخصی که مواقع اضطراری بتوان با ایشان تماس گرفت:
اطلاعات تحصیلی


سوابق شغلی

دوره‌های آموزشی